Airedating


19-Sep-2020 06:06

airedating-12

updating intellisense visual studio 2016

Som tidligere annonsert nærmer det seg at man kan prøve seg på drap av bedriftsbotene.

De vanskelige botene er smartere, samtidig som vi har en mer kontrollert og planlagt funksjon for når tilfeldige boter vil bli satt ned i nivå.

Se: Denne siden for oversikt over alle bedriftsbotene og vanskelighetsgrad på de.

airedating-12

Icq cam chat sexy

For nye spillere så har vi her en drapsfunksjon som er tilgjengelig døgnet rundt.I slutten av betarunden innførte vi en vaktordning på support.